Pravidlá použitia loga Sapho 

Logo (podľa nižšie uvedených vzorov ani v inej podobe) nesmie byť upravované ani byť použité (v akejkoľvek podobe a forme) bez 
vedomého a písomného súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti UBC s.r.o..

Tvar a umiestnenie loga

Veľkosť loga môže byť zmenená podľa potreby výtvarníka iba na základe dohody so zodpovedným pracovníkom, avšak za
predpokladu zachovania pomeru strán.

Logá v krivkách vo formáte pdf k stiahnutiu